LATVIJAS OTRĀ RETO SLIMĪBU KONFERENCE

22.aprīlis, 2017

2017.gada 22.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās Latvijas otrā reto slimību konference. Pasākums pulcēja vairāk kā 300 dalībniekus - gan  dažādu specialitāšu ārstus, gan topošos reto slimību speciālistus - rezidentus, RSU un LU  medicīnas programmu studentus.

Konferences ietvaros tika sniegtas gan vispārējas zināšanas par retajām slimībām un to diagnostikas iespējām, gan sīkāk apskatītas vairākas retās slimības - pulmonālā hipertensija, Fābri un Pompes slimība, idiopātiska plaušu fibroze, Hereditārā angioedēma un Androgēnu rezistences sindroms. 

Ņemot vērā dalībnieku atsaucību un lielo ieinteresētību arī par citām Latvijas pacientiem diagnosticētām retajām saslimšanām, konferences noslēgumā tika nolemts, ka 2017.gada rudenī tiks organizēta trešā Reto slimību konference.