LATVIJAS 10.RETO SLIMĪBU KONFERENCE

23.APRĪLIS, 2021

2021.gada 23.aprīlī norisinājās jau desmitā reto slimību konference - kas šoreiz bija veltīta vairākām retajām slimībām.  Konferenci tiešsaistē vēroja vairāk kā 1000 dalībnieku, no tiem 860 reģistrējušies veselības aprūpes esošie un topošie ārsti-speciālisti, medicīnas māsas, ģimenes ārsti. Ņemot vērā augstos apmeklētības rādītājus un dalībnieku atsaucību, asociācija nolēma turpināt tradīciju un arī turpmāk ik gadu rīkot divas reto slimību konferences.

Konferences videoieraksts pieejams Facebook vietnē, sekojot saitei : 10. Reto slimību konferences ieraksts