LATVIJAS SESTĀ RETO SLIMĪBU KONFERENCE

3.APRĪLIS, 2019

2019.gada 3.aprīlī RSU Aulā norisinājās jau sestā reto slimību konference, šoreiz kā atsevišķa sesija RSU Starptautiskās konferences "KNOWLEDGE FOR USE IN PRACTICE" ietvaros. 

Konferences programma bija balstīta uz klīnisko gadījumu apskatiem - iekļauti 12 klīnisko gadījumu apskati. Konferekci atklāja Dr.med. Andra Skrides ziņojums par pimro plaušu transplantācijas gadījumu Latvijas pacientei, kas bija iespējama pateicoties ārstu veiksmīgai sadarbībai un Latvija iedzīvotāju ziedojumiem. Konferencē pateicības vārdus teica arī pati paciente - Zane Lazdiņa. Savukārt konferences noslēgumā, Latvijas esošie un topošie speciālisti varēja uzzināt par šobrīd modernākajām pieejām Hroniskas trombemboliskas pulmonālās hipertensijas ārstēšanā no Austrijas vadošās klīnikas ārstes un Vīnes universitātes profesores Irene Marthe Lang.