LATVIJAS PIRMĀ RETO SLIMĪBU KONFERENCE

1.oktobris, 2016

2016.gada 1.oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās Latvijas pirmā reto slimību konference. Pasākums pulcēja ap 500 dalībniekus - gan  dažādu specialitāšu ārstus, gan topošos reto slimību speciālistus - rezidentus, RSU un LU  medicīnas programmu studentus.

Konferences ietvaros tika sniegtas gan vispārējas zināšanas par retajām slimībām un to diagnostikas iespējām, gan sīkāk apskatītas vairākas retās slimības - pulmonālā hipertensija, Fābri un Vilsona slimība, idiopātiska plaušu fibroze, amiloidoze un porfīrija. 

Ņemot vērā dalībnieku atsaucību un lielo ieinteresētību arī par citām Latvijas pacientiem diagnosticētām retajām saslimšanām, konferences noslēgumā tika nolemts, ka šai konferencei sekos arī otrā, trešā un nākamās Latvijas Reto slimību konferences.

Konferences programma