Biedrība "Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija"

  • Reģistrācijas numurs: 40008246646 
  • Konts: LV84HABA0551041256485, Swedbank  
  • e-pasts: lvrssa@gmail.com

Kontaktpersona: 

  • Zane Zonne - sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste, pasākumu organizatore un koordinatore
  • e-pasts: zane.zonne@gmail.com  
  • tālrunis: +371 26999237