Pieteikuma anketa:

Par Latvijas Reto slimību asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieguvusi ārsta diplomu vai citu ar medicīnu saistīto profesionālās izglītības diplomu, kā arī medicīnas studenti. 

Personām, kuras ir reģistrētas "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā https://registri.vi.gov.lv/rap , papildus informācija par medicīnas izglītību nav jāiesniedz. Personām, kuras nav iepriekšminētajā reģistrā - jāiesniedz apstiprinājums par iegūto medicīnas izglītību,  savukārt studentiem - izziņa par medicīnas studijām (apliecinājuma dokumentu skanētā vai fotografētā veidā nosūtot uz e-pastu:  lvrssa@gmail.com). 

Aizpildot un nosūtot pieteikuma anketu, persona apliecina piekrišanu savu norādīto personas datu apstrādei un datu iekļaušanai biedru reģistrā. Datu apstrādes mērķis ir reģistrēt biedrus, pildot biedrības statūtos norādīto biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas kārtību. 

Iestāšanās maksa, kas jaunajiem Biedriem ir arī Biedra naudas maksa par 2019.gadu, saskaņā ar valdes lēmumu ir noteikta 10 eiro apmērā, jāpārskaita uz asociācijas bankas kontu: 

  • Biedrība "Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija"
  • Reģistrācijas numurs: 40008246646
  • Banka: SWEDBANKA, konts: LV84HABA0551041256485.