7tā RETO SLIMĪBU KONFERENCE

 Rīgas Stradiņa universitātes aula 

1.novembris, 2019


Septītā reto slimību konference pamatā būs veltīta Amilodozei, iepazīstot Amiloidozi kā reto slimību un apskatot klīniskos gadījumus dažādās orgānu sistēmās - ar sirds, aknu, nervu bojājumiem, reimatisko slimību pacientiem. Konferences programmā tiks iekļauti arī dažu citu reto slimību apskati.  Šobrīd vēl notiek aktīvs darbs pie programmas izstrādes un apstiprināšanas. 

Konferences programma un iespēja reģistrēties  - būs pieejama rudens sākumā... 


 .