LATVIJAS 5. RETO SLIMĪBU KONFERENCE 

 Rīgas Stradiņa universitātes aula (Dzirciema iela 16, Rīga)

9.novembris, 2018

KONFERENCES PROGRAMMA

Dalība konferencē ir BEZ MAKSAS!  


Programma PDF

14:00-15:00 Dalībnieku reģistrācija  
15:00- 15:10 Konferences atklāšana  
  1.Daļa - Retās slimības Latvijā: 
15:10-15:35
Reto slimību koordinācijas centra pieredze par vienas dienas staciju
multidisciplinārā komandā bērniem ar uzkrāšanās slimībām (Madara Mašinska)   
15:35-16:00 Pseidolimfomas (Sandra Lejniece)
    2.Daļa - Klīniskie gadījumi:
16:00-16:20 Akūta psihoze kā retās slimības izpausme (Lauma Jaunozola)
16:20-16:40 Tuberozā skleroze (Valdis Ģībietis)   
16:40-17:00 Horiokarcinoma galvas smadzenēs (Sigita Hasnere)
17:00-17:20
Plaušu hipertensija, antifosfolipīdu sindroms un imūna trombocitopēnija 
(Andris Skride)
17:20-17:40 Neskaidras izcelsmes veidojuma diagnostika sirdī (Aldis Strēlnieks) 
17:40-18:00 Konferences noslēgums

Konferences norises valoda - latviešu.  

Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija portālā evisit ir beigusies. Reģistrācija būs iespējama arī klātienē pirms pasākuma.   

Saskaņā ar Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes lēmumu TIP2018/390, konferences programma atbilst 2.4 tālākizglītības punktiem. 

Reģistrētajiem konferences apmeklētājiem dalību apliecinoši sertifikāti būs pieejami portālā evisit. 

KONFERENCES ATBALSTĪTĀJI:  .