LATVIJAS 7.RETO SLIMĪBU KONFERENCE

1.NOVEMBRIS, 2019

2019.gada 1.novembrī RSU Aulā norisinājās jau septītā reto slimību konference - kas šoreiz bija veltīta vienai no retajām slimībām - amiliodozei.
Pasākumu apmeklēja vairāk kā 600 dalībnieki, no tiem 592 klātienē reģistrējušies veselības aprūpes esošie un topošie ārsti-speciālisti, medicīnas māsas, ģimenes ārsti. Ņemot vērā augstos apmeklētības rādītājus un dalībnieku atsaucību, asociācija nolēma turpināt tradīciju un arī turpmāk ik gadu rīkot divas reto slimību konferences. 

Konferences programma