RSSA mērķis - organizēt Reto slimību kongresus, konferences, seminārus un citus pasākumus:

Lai veicinātu informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņu, par noteiktu reto slimību izplatību, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī sniegtu iespēju ar saviem atklājumiem un novērojumiem starptautiskā līmenī dalīties Latvijas reto slimību speciālistiem, kā viens no RSSA mērķiem ir izvirzīt veidot reto slimību kongresus, konferences, seminārus un citus pasākumus. 

Pirmais starptautiskais retajai slimībai veltītais pasākums - pirmā Baltijas Pulmonālās arteriālās hipertnesijas konference, notiks Rīgā - 2016.gada 23.aprīlī, kurā savās zināšanās un pieredzē dalīsies pulmonālās arteriālās hipertensijas speciālisti no Austrijas, Polijas, Lielbritānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.