RSSA mērķis - izdot zinātnisko literatūru Reto slimību jomā:

Lai zināšanas, ko reto slimību speciālisti ir uzzinājuši un apkopojuši, tiktu nodotas pēc iespējas plašākam citu medicīnas speciālistu lokam, tai skaitā arī topošajiem ārstiem -viens no RSSA mērķiem ir izdot zinātnisko literatūru reto slimību jomā. 

Šis mērķis, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām un iespējām ietver ne vien zināšanu saglabāšanu un nodošanu ierastajā iespiesto grāmatu formā, bet arī informācijas ievietošanu specializētās ar medicīnu saistītās elektroniskās vietnēs un datu bāzēs.