Turpmāk vairs nevēlos saņemt informāciju par Latvijas reto slimību speciālistu asociācijas rīkotajiem pasākumiem.

Lai Jūsu e-pasts tiktu izņemts no informācijas saņēmēju saraksta, lūdzu norādiet savu e-pastu un iemeslu kādēļ vairs nevēlaties saņemt informāciju.