RSSA mērķis - veicināt un atbalstīt medicīnas studentu, rezidentu, ārstu un vidējā medicīniskā personāla izglītošanos reto slimību jomā:

Reto slimību ārstēšanā viens no nozīmīgākajiem veiksmes faktoriem ir agrīna diagnostika un savlaicīga pareizas ārstēšanas uzsākšana.

  
Ņemot vērā, ka reto slimību simptomi bieži ir līdzīgi citām saslimšanām, praksē bieži vien tiek novērots, ka retās slimības tiek diagnostikas novēloti. Lai risinātu šo problēmu un veicinātu reto slimību ātrāku diagnostiku, viens no būtiskajiem RSSA mērķiem ir veicināt medicīnas studentu, rezidentu, ārstu un cita medicīnas personāla izglītošanu reto slimību jautājumos - veidojot gan apmācību programmas, gan lekcijas, gan cita veida informatīvos pasākumus.