RSSA mērķis - veikt sabiedriski izglītojošu darbu reto slimību jomā:

Sabiedrības izglītošana ir nozīmīga vairāku iemeslu dēļ: 

  1. Izglītojot sabiedrību par retās slimības izpausmēm un simptomiem, var veicināt slimību agrāku diagnostiku. 
  2. Izglītojot sabiedrību par to, kā attiecīgā slimība ietekmē pacienta veselības stāvokli un  dzīves kvalitāti ir iespējams uzlabot vidi pacientam, veidojot atbalstošāku apkārtējo vidi.
  3. Sniedzot informāciju par retās slimības pacientu organizācijām un biedrībām, ir iespējams veicināt informācijas pieejamību un iespējas gūt atbalstu gan pacientam, gan tā tuviniekiem. 

Uzrunājot sabiedrību un informējot par retajām saslimšanām, to gaitu un ārstēšanas iespējams -  ir iespējams gūt sabiedrības atbalstu brīžos, kad vienīgā iespēja glābt pacientus - ir sabiedrības atbalsts.